HorseDream Nederland, Barend Gerretsen

Horse Assisted Education International

The Worldwide HorseDream® Training Program

BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

 

In een paard zijn realiteit en visie op een unieke wijze met elkaar verbonden. Het leren met de paarden vraagt om 100% concentratie, aanwezigheid in het moment en scherp bewustzijn.  Een paard is is echt levend wezen. Tegelijkertijd is er sinds mensenheugenis een mythologische connectie met het paard, het paard zelf is een legende, droom en verbeeld een visie. Het HorseDream concept verbind de realiteit met de visie.


Het individuele paard staat voor trots, kracht, schoonheid, vrijheid, moed, net zoals het staat voor gevoeligheid, voorzichtigheid en altijd klaar is om te vluchten. Het is bereid mensen ten dienste te staan en doet is zowel vanuit de positie om geleid te worden en vanuit volledige vrijheid om zich te laten leiden. Daarnaast zorgt de kudde voor een gevoel van bescherming en veiligheid, inclusiviteit en samenwerking alsook elfvertrouwen en tevredenheid.


De HorseDream® benadering helpt om een nieuwe cultuur in een organisatie te ontwikkelen.

LEIDERSCHAP

 

In de afgelopen eeuwen zijn alle historische leiders met behulp van paarden opgeleid. Werken met paarden bevordert moed, kracht, creativiteit en de bereidheid om risico’s te nemen maar tegelijkertijd leer je verantwoordelijkheid te nemen, betrouwbaar en geduldig te zijn en doorzetting vermogen te hebben.

Geleid worden betekent volgen uit vrije wil. In de meest uitgesproken vorm betekent dit dat je onafhankelijk en vrijwillig de bereidheid en het lef hebt om voorwaartse stappen te maken in de richting die de leider aangeeft.

En het paard? Wie denk je dat het paard zal gaan volgen en bij wie zal het paard zich gaan aansluiten?


Het paard zal iemand onvoorwaardelijk volgen wanneer die persoon zelfvertrouwen, betrouwbaar  duidelijk, geloofwaardig toont en doelgericht is.


Zoals een van onze deelnemer het verwoorde, “Tot aan vandaag heb ik veel over leiderschap gelezen, vandaag heb ik gevoeld wat leiderschap is!”


Het paard “spiegelt” direct de manier van leidinggeven en de onderliggende attitude.


Dit helpt ons om onze sterke en zwakke kanten te herkennen,  soms is slechts en kleine aanpassing nodig om meer onze “real-selve” te worden.

TEAMS

 

Waar mensen met elkaar werken zijn er altijd “hindernissen” die tijd en energie kosten. Deze problemen kunnen door interne en externe factoren ontstaan. Wanneer er nieuwe teams gevormd worden, kost het altijd tijd om elkaar beter te leren kennen, vooroordelen kwijt te raken en vertrouwen op te bouwen.

Communicatie gaat vaak mis door misverstanden of omdat er onderling (nog) geen relatie is opgebouwd. Of misschien omdat er informatie is uitgewisseld voordat mensen elkaar hebben leren kennen en nog niet ontdekt hebben hoe goed met elkaar om te communiceren.

In de “horse-assisted” leeromgeving groeien teams in een extreem korte tijd naar elkaar toe.

Gedurende de 2x 4-uur durende sessies gaat het team door 4 fases van het teamontwikkelingsproces heen, zoals Tuckman die omschrijft: Forming, Storming, Norming en Performing.