HorseDream®  The Corporate Approach

Personal And Professional Development

HorseDream Nederland, Barend Gerretsen

Horse Assisted Education International

The Worldwide HorseDream® Training Program

BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

 

In een paard zijn realiteit en visie op een unieke wijze met elkaar verbonden. Het samenwerken met paarden vraagt om 100% concentratie, aanwezigheid in het moment en scherp bewustzijn. Een paard is een echt levend wezen. Tegelijkertijd is er sinds mensenheugenis een mythologische connectie ontstaan tussen mens en paard. Het paard zelf is een legende, een droom en verbeeld een visie.

Het HorseDream concept verbindt realiteit en visie.

Het individuele paard staat voor trots, kracht, schoonheid, vrijheid, moed en energie, net zoals het staat voor gevoeligheid, voorzichtigheid en altijd klaar is om te vluchten. Paarden zijn bereid ons mensen ten dienste te staan en doen dit vanuit een positie om geleid te willen worden als ook om zich vanuit volledige vrijheid te willen laten leiden.Verder zorgt de kudde voor een gevoel van bescherming en veiligheid, inclusiviteit en samenwerking als ook voor zelfvertrouwen en tevredenheid.

De HorseDream® benadering helpt om een nieuwe cultuur in een organisatie te ontwikkelen.

LEIDERSCHAP

 

In de afgelopen eeuwen zijn alle historische leiders met behulp van paarden opgeleid. Werken met paarden bevordert moed, kracht, creativiteit en de bereidheid om risico’s te nemen. Tegelijkertijd leer je verantwoordelijkheid te nemen, betrouwbaar en geduldig te zijn en doorzettingsvermogen te hebben.

 

Geleid worden betekent volgen uit vrije wil. In de meest uitgesproken vorm betekent dit dat je, onafhankelijk en vrijwillig, de bereidheid en het lef hebt om voorwaartse stappen te maken in de richting die de leider aangeeft.

En het paard? Wie denk je dat het paard zal gaan volgen en bij wie zal het paard zich aansluiten?

 

Het paard zal iemand onvoorwaardelijk volgen wanneer die persoon zelfvertrouwen uitstraalt, betrouwbaar en duidelijke signalen afgeeft, geloofwaardigheid toont en doelgericht is.

 

Zoals een van onze deelnemers het verwoorde: “Tot nu toe, heb ik veel over leiderschap gelezen; vandaag heb ik gevoeld wat leiderschap is!”

 

Het paard “spiegelt” direct de manier van leidinggeven en de onderliggende attitude.

 

Het paard helpt ons om onze sterke en zwakke kanten te herkennen en soms is slechts een kleine aanpassing nodig om meer onze authentieke zelf te zijn.

TEAMS

 

Waar mensen met elkaar werken zijn er altijd “hindernissen” die tijd en energie kosten. Deze problemen kunnen door interne en externe factoren ontstaan. Wanneer er nieuwe teams gevormd worden, kost het altijd tijd om elkaar beter te leren kennen, vooroordelen kwijt te raken en vertrouwen op te bouwen.

 

Communicatie gaat vaak mis door misverstanden of omdat er onderling (nog) geen relatie is opgebouwd. Of misschien omdat er informatie is uitgewisseld voordat mensen elkaar hebben leren kennen en nog niet ontdekt hebben hoe met elkaar te communiceren.

In een “horse-assisted” leeromgeving groeien teams in een extreem korte tijd naar elkaar toe.

 

Gedurende de 2x 4-uur durende sessies gaat het team door 4 fases van het teamontwikkelingsproces heen, zoals Tuckman die omschrijft: Forming, Storming, Norming en Performing.

 

 

Barend Gerretsen

Roggeland 9

NL-7225 NH Olburgen, Gld

 

Phone: +31 575 450123

Mobile: +31 6 242 15330

 

E-mail: info@horsedream-nederland.nl

Website: www.horsedream-nederland.nl

HorseDream is a trademark of
G&K HorseDream GmbH.

All rights reserved.

Copyright © 1996-2018 by G&K HorseDream GmbH